Läcksökning av tryckluft

Vi har gjort en läcksökning av vår tryckluftsanläggning på jobbet

Där jag jobbar har vi en ganska stor tryckluftsanläggning i vår produktionsanläggning och vi har märkt att systemet har fungerat lite sämre den senaste tiden så vi ringde in ett företag som jobbar med läcksökning av tryckluft för att se om vi hade ett läckage.

Små hål i slangar och dåliga skarvar kan göra att en tryckluftsanläggning läcker tryckluft vilket kan kosta stora pengar på ett år samt att man förlorar effekt i anläggningen.

När man har ett läckage måste kompressorn jobba hårdare vilket gör att den drar mer energi samtidigt som effektiviteten i produktionen blir lägre.

Ett hål så litet som en millimeter i diameter kan ge ett läckageflöde på upp till 1,2 l/s (liter per sekund) beroende på hur högt tryck det är i anläggningen. Är hålet större, låt oss säga fem millimeter i diameter så kan läckaget vara så mycket som 31 l/s, det blir pengar på ett år det. 

För att upptäcka ett tryckluftsläckage måste man använda speciella verktyg som upptäcker och identifierar ljudet som uppstår vid en tryckluftsläcka. 

På vårt jobb har vi ett rätt gammalt tryckluftssystem, det är väl från början av 90-talet även om det har modifierats och byggts om/till under årens lopp. 

Vi hade ett företag som heter GITAB som kom ut till oss och gjorde en läcksökning av vår tryckluft, de var här hela dagen och gjorde mätningar. Vi har en ganska stor anläggning så det tog att göra kontrollen. 

Fördelen med en läcksökning av tryckluftsanläggningar är att man kan göra det utan att stänga av systemet vilket gör att produktionen kan vara igång under tiden undersökningen pågår. 

Efter att de var klara med undersökningen så lämnade de en rapport som visade vart systemet läcker någonstans och det fanns med en beräkning på vad läckaget kostar oss per år. 

Nästa steg för oss är nu att åtgärda läckaget och säkerställa att systemet kan arbeta så effektivt som möjligt.