TP Mur & Puts AB

SKOGÅS Fräsarvägen 26B Fasadbehandling, Sedan 1993 har TP Mur & Puts utfört invändiga och utvändiga murnings- och putsningsarbeten med traditionell färgsättning av fasader. I dag är vi ett etablerat namn i Storstockholm med kunder som NCC, Skanska och bostadsrättsföreningar. Vi blir ofta rekommenderade av byggbranschen och det ser vi som ett kvitto på väl utförda […]

BM Fasad & Bygg AB

HABO Timotejgatan 15 Fasadbehandling, BM Fasad och Bygg AB är specialiserade på att nyproducera, renovera och reparera putsfasader på de flesta typer av byggnader. Registrerad Sedan: Organisationsnummer: Bolaget status: Bolaget form:   murningsarbete, Fasadbehandling, stuckatur, Fasadtvätt, putsarbeten, Maxit, fasadunderhåll, fönstermålning, byggprojekt, Sto, josblästring, dekorationsputs, kulturbyggnadsverk, murning, fasadisolering, tilläggssolering, avfärgning, putsrenovering, fasadmurning, fastighetsunderhåll, Murningsarbeten, Fasadrenovering, plåt, […]

Hansson Fasadputs AB

NORA Mårdshyttan 304 Fasadbehandling, Välkommen till Hansson Fasadputs AB! Vi är en byggmästare, murare och byggnadsentreprenör i Nora.Vi servar privatpersoner och företag runt om i Nora med omnejd. Registrerad Sedan: Organisationsnummer: Bolaget status: Bolaget form:   Putsfasader, Puts, fasadbehandlingar, Avfärgning, fasadputs, fasadarbeten, putsarbeten, fasader, fasadblästring, fasadimpregnering, fasadrenovering, fasadmålning, fasadrenoveringar, fasadbearbetning, putsade fasader, fasadbehandling, fasadtvätt, Byggmästare, […]

Jämtfasad AB

MATFORS Bruksgatan 5 Byggvaror, Vi är ett specialföretag som arbetar med puts, murning, läggning av stengolv och fasadrengörning och mindre byggnadsarbeten i samband med större puts och murentreprenader. Vi arbetar mot kommunala fastighetsbolag, privata fastighetsbolag, församlingar och byggentreprenörer. Registrerad Sedan: Organisationsnummer: Bolaget status: Bolaget form:   Fasadbehandling, murare, fasadputs, Puts, Betongarbeten, putsarbeten, restaurering, fasadrengörning, Balkonger, […]