Nyheter
Anlita Proffs
bygg Nyheter
Anlita proffs

energi

Fortsatt EU-finansieringsåtagande för att stödja energieffektivitet i stadsområden

BIld av Michal Jarmoluk från Pixabay Europeiska kommissionen har tillhandahållit ny finansiering för att fortsätta arbetet med anläggningen European Local Energy Assistance (ELENA) , genomförd av Europeiska investeringsbanken (EIB). Enligt det nya avtalet kommer initiativet att stödja projekt inom dess portföljer för hållbar energi (30 miljoner euro) och hållbara transporter (5 miljoner euro). Detta kommer att ytterligare stimulera investeringar i energieffektivitet, särskilt i byggnader, värmenät, gatubelysning och rena stadstransporter. EIB kommer att säkerställa valet av högkvalitativa projekt och kommer att låna ut sin expertis för att hjälpa dem att lyckas med genomförandet. Att minska energiförbrukningen är ett centralt mål [...]

Värmevärden Säffle AB

SÄFFLE Järnvägsgatan 2 Byggföretag, Värmevärden levererar hållbara energilösningar till bostäder, industrier och lokaler. Verksamheten finns i 12 kommuner i Mellansverige och totalt har vi ca 100 anställda – alla engagerade för en trygg och säker leverans till våra kunder. I flera av våra nät finns ett nära samarbete med industrin på orten, på det sättet kan vi använda restvärme från industrin till att värma bostäder och lokaler, en miljövänlig och effektiv metod att tillvarata jordens resurser. Registrerad Sedan: Organisationsnummer: Bolaget status: Bolaget form:   fjärrvärme, värme, värmevärden, Energidistribution, energi, kraftvärme  

Stenungsunds Energi & Miljö AB

STENUNGSUND Hantverkaregatan 32 VVS, Välj ett värmesystem till din fastighet med hög driftsäkerhet, obegränsat med varmvatten och med låga underhållskostnader. Fjärrvärme passar allt från villor och mindre lokaler till flerbostadshus och större fastigheter. Vi producerar och levererar fjärrvärme till nöjda kunder inom Stenungsunds tätort. Våra fjärrvärmekunder har de lägsta fjärrvärmepriserna i hela Västra Götaland och vårt pris har varit oförändrat sedan år 2010. Vår fjärrvärme är konkurrenskraftig och tål att jämföras! Vi har värmesystem till din pool och utför servicearbeten på fjärrvärmecentraler. Registrerad Sedan: Organisationsnummer: Bolaget status: Bolaget form:   Fjärrvärme, Energi, Energiförbrukning, Uppvärmning, Energidistribution, Spillvärme, Värmesystem, Värmeleverantör, Värme, Fjärrvärmenät, [...]