Nyheter
Anlita Proffs
bygg Nyheter
Anlita proffs

finansiering

Fortsatt EU-finansieringsåtagande för att stödja energieffektivitet i stadsområden

BIld av Michal Jarmoluk från Pixabay Europeiska kommissionen har tillhandahållit ny finansiering för att fortsätta arbetet med anläggningen European Local Energy Assistance (ELENA) , genomförd av Europeiska investeringsbanken (EIB). Enligt det nya avtalet kommer initiativet att stödja projekt inom dess portföljer för hållbar energi (30 miljoner euro) och hållbara transporter (5 miljoner euro). Detta kommer att ytterligare stimulera investeringar i energieffektivitet, särskilt i byggnader, värmenät, gatubelysning och rena stadstransporter. EIB kommer att säkerställa valet av högkvalitativa projekt och kommer att låna ut sin expertis för att hjälpa dem att lyckas med genomförandet. Att minska energiförbrukningen är ett centralt mål [...]