Nyheter
Anlita Proffs
bygg Nyheter
Anlita proffs

toalettteknik

COVID 19 – Off-grid elektrolysbehandling toaletter på plats kan hjälpa till att begränsa pandemier

Covid-19 överförs huvudsakligen av droppar, genom hosta eller nysningar. Risken för förorening av avloppsvatten kan dock inte uteslutas. Sedan upptäckten av sjukdomen har observationer på infekterade patienter visat att tarmarna är förorenade och att viruset finns i humant avfall. Naturligtvis kan ett virus inte utvecklas utanför en levande cell. Men: det kan skyddas från förstörelse under lång tid om det är omgivet av organiska ämnen. Enligt WHO [1] kan virus i biofilm och avloppsslam överleva upp till ett år. Följaktligen kan man anta att avloppsvattnet under våra städer skulle vara förorenat med koronaviruset och även kunde ses i avloppsreningsverk. [...]