Nyheter
Anlita Proffs
bygg Nyheter
Anlita proffs

vatten

COVID 19 – Off-grid elektrolysbehandling toaletter på plats kan hjälpa till att begränsa pandemier

Covid-19 överförs huvudsakligen av droppar, genom hosta eller nysningar. Risken för förorening av avloppsvatten kan dock inte uteslutas. Sedan upptäckten av sjukdomen har observationer på infekterade patienter visat att tarmarna är förorenade och att viruset finns i humant avfall. Naturligtvis kan ett virus inte utvecklas utanför en levande cell. Men: det kan skyddas från förstörelse under lång tid om det är omgivet av organiska ämnen. Enligt WHO [1] kan virus i biofilm och avloppsslam överleva upp till ett år. Följaktligen kan man anta att avloppsvattnet under våra städer skulle vara förorenat med koronaviruset och även kunde ses i avloppsreningsverk. [...]

Garantientreprenad i Sverige AB

RYDBOHOLM Fabriksvägen 6 Sanering, Garantientreprenad AB är ett litet företag i en viktig bransch. Vi är för närvarande nio anställda, i lokaler i Rydboholms ungefär en mil utanför Borås. Men vi är sällan här. Mesta tiden är vi ute hos kunderna. De finns i hela Västra Götaland med tonvikt i Boråstrakten och Göteborgsregionen. Det är hemma hos kunderna som vi gräver, lägger rör, snickrar, renoverar, fuktsäkrar, lägger golv och hittar lösningar. Det är ju hos kunderna som problemen finns. Registrerad Sedan: Organisationsnummer: Bolaget status: Bolaget form:   Krypgrunder, Vatten-, fuktskador, Vindar, Ventilerade golv, Mekaniskt ventilerade Golv, Dränering, Syllbyten  

Bardestens Brunnsborrning AB

KALLINGE Eringsbodavägen 69 Borrning, brunnsborrning, Bardestens Brunnsborrning borrar, spränger och gräver i Blekinge, Skåne och Småland. Vi installerar kompletta system, från brunn till kran. Vi är certifierade brunnsborrare och använder godkänd kax-container för avfallet. Välkommen till Bardestens! Registrerad Sedan: Organisationsnummer: Bolaget status: Bolaget form:   Borrning, brunnsborrning, Entreprenadborrning, Vattenborrning, borrning, Bergvärme, Avloppskonsult, Brunnsservice, Vattenbrunnar, Pumpinstallationer, Borrtjänster, Energiborrning, Servicearbeten, Värmepump, Vatten, Värmepumpar, Brunnsborrning